Pranciškus mano, kad Ukrainoje susikovė imperijos

susikoveApkalbos yra klastinga liga, ardo šeimas, sako popiežius interviu šveicarų radijui ir televizijai RSI. Popiežiavimo jubiliejaus proga įrašytas pokalbis bus transliuojamas sukakties išvakarėse, kovo 12 d. Pranciškus prisipažino, kad jam buvo nejauku sėstis į invalido vėžimėlį. O koks bus pomirtinis gyvenimas jis neįsivaizduoja – teprašo Švč. M. Marijos, kad būtų šalia.

Popiežiaus prašyta pasidalyti mintimis apie pontifikato prioritetus, karą Ukrainoje, Europą, santykius su pirmtaku, Benediktu XVI, kuris lydėjo Pranciškų kaip popiežius emeritas, apie Bažnyčią, apimančią visus, ir kitomis temomis.

Pranciškus prisipažino, kad jaučia senatvę, sumažėjo fizinis atsparumas, kelio bėda buvo kaip pažeminimas, bet dabar taisosi. Jis nežada trauktis iš pareigų, tačiau pasidalijo kokiomis sąlygomis sutiktų taip daryti: dėl išsisėmimo, kliudančio aiškiai matyti kas yra kas, aiškumo trūkumo situacijoms vertinti. Gal būt ir dėl fizinės būklės problemų.

Visus apimanti Bažnyčia reiškia, kad nė vienas neatmetamas. Kviestiniams neatėjus, Jėzus įsakė eiti į kryžkelę ir į puotą kviesti visus praeivius, visus – ligonius, gerus, blogus, mažus ir didelius, turtingus ir vargšus. Mes privalome atminti, kad Bažnyčia yra namai ne kai kam – Bažnyčia neištranki. Šventoji ir ištikimoji Dievo tauta susideda iš visų. Vargstantieji yra Jėzaus pamiltieji, bet Jėzus neatmeta turtingųjų, pažymėjo Romos vyskupas.

Kalbėdamas apie karą Ukrainoje ir pakartojęs, kad vyksta pasaulinis karas popiežius sakė, jog šiandien niekas negali paneigti, kad tai nėra pasaulinis karas. Įsivėlė visos didžiosios galybės. Ukraina yra kovos laukas. Ten kovoja visi. Ten imperialistiniai interesai, ne vienos Rusijos imperijos, bet ir kitur esančiųjų imperijų. Būtent imperijos į antrą vietą nustumia tautas, sakė popiežius. Jis pakartojo, kad Ukrainoje išbandomi ginklai, jais prekiaujama: pradedamas karas, parduodami ginklai, išbandomi nauji. Jei metams būtų nutraukta ginklų gamyba, būtų išspręsta bado pasaulyje problema, pridūrė popiežius, paminėdamas ir kitus pasaulyje vystančius karus ir nuo jų kenčiančius žmones – Jemene, Sirijoje, Mianmaro rohinjus.

Kodėl reikia šių kentėjimų? Karuose nėra Dievo dvasios. Netikiu šventais karais, pažymėjo popiežius.

Savo pirmtaką, gruodžio 31 d., mirusį Benediktą XVI, Pranciškus pavadino Dievo žmogumi ir papasakojo, kad prieš mirtį jį lankė, tačiau jis jau vos įstengė kalbėti. Jis buvo šviesaus proto, uždavė klausimų, teiravosi, kaip sekasi, kokios problemos, apie viską buvo informuotas. Prašydavau patarimų, jis pasidalydavo savo nuomone noriai, išmintingai. Benediktas XVI buvo geras Dievo žmogus. Jį labai gerbiu.

Ką popiežius mano apie Europą? Pranciškus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu daug jaunų politikų – premjerų, ministrų. Jiems sakau: šnekėkitės tarpusavyje! Vieni kairieji, kiti dešinieji, tačiau tiek vieni, tiek kiti esate jauni, galite šnekėtis. Dabar metas jauniems žmonėms kalbėtis! (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode