Per 16 tūkst. abiturientų gali pasitikrinti, kaip pasiruošę matematikos egzaminui

matemŠiandien ir rytoj visos Lietuvos abiturientai, pasirinkę laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, kviečiami pasitikrinti matematikos žinias ir gebėjimus. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja elektroninį matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testą.

Bandomajame matematikos pasitikrinime gali dalyvauti visi, pasirinkusieji laikyti matematikos  brandos egzaminą, iš  viso 16520 abiturientų. Pasitikrinimas vyksta visose Lietuvos savivaldybėse ir mokyklose.

„Kviečiu aktyviai naudotis šia galimybe įsivertinti matematikos žinias ir geriau pasirengti brandos egzaminui. Tai tarsi treniruotė, pakartojimas, ko išmokta, ir įsivertinimas, ko dar reikia pasimokyti ir į ką atkreipti dėmesį“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės, labai svarbu, kad matematikos pasitikrinimo užduotis galima atlikti be didelės įtampos, pasirenkant kiekvienam abiturientui patogų laiką.

„Iškart gautas automatinis įvertinimas atskleidžia, ko dar reikia pasimokyti, siekiant geresnių egzamino rezultatų. Be to, bandomieji mokymosi pasiekimų pasitikrinimai didina mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, o tai irgi svarbu ruošiantis egzaminų sesijai“, – pabrėžia R. Krasauskienė.

Elektroninių pasitikrinimų efektyvumą patvirtina rezultatų statistika: abiturientai, dalyvavę bandomajame matematikos patikrinime, valstybiniame brandos egzamine vidutiniškai surenka keliais taškais daugiau, nei tie, kurie savo jėgų neišbandė.

Bandomuoju matematikos egzaminu neretai vadinamas elektroninis matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testas matematikos valstybinį brandos egzaminą pasirinkusiems abiturientams vyks kovo 14-15 d. nuo 9 iki 17 val. Jis truks 60 minučių. Testą sudarys automatiškai vertinami uždaviniai. Kiekvienas mokinys, užbaigęs testą per tam skirtą laiką, kompiuterio ekrane pamatys, kiek surinko taškų, taip pat sužinos informaciją apie galimą sprendimo būdą bei temas, kuriose jam dar reikia stiprinti savo žinias ir gebėjimus.

Pernai matematikos pasiekimų pasitikrinimo testą atliko daugiau kaip 10 tūkst. mokinių, užsiregistravusiųjų į matematikos egzaminą. Rezultatai parodė, kad mokinių surinktų taškų vidurkis buvo 10 proc. didesnis, nei praėjusių metų matematikos valstybinio brandos egzamino.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, konsultuodamasi su ekspertais, yra parengusi matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo 2023-2030 m. planą. Jame išskirtos kelios matematikos pasiekimų gerinimo kryptys: pagalba mokytojams, pagalba mokiniams, mokslo tyrimais grįstas mokymo ir mokymosi tobulinimas, pasiekimų patikrinimo sistemos stiprinimas, matematikos mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas.

NŠA informacija

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode