Įsigaliojo Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija

globali2023 m. kovo 5 dieną įsigaliojo Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija. Konvencija jose dalyvaujančiose šalyse palengvins aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo procedūras, stiprins bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų, išplės pasaulinio mobilumo galimybes.

Lietuva konvenciją ratifikavo 2021 m. Prisijungimas prie konvencijos padės užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą pasaulyje, palengvins Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje suteiktų kvalifikacijų pripažinimą trečiosiose šalyse. Bus sudarytos geresnės sąlygos mainų ir jungtinėms studijų programoms su kitais pasaulio regionais, skatinamas tarpregioninis aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas.

Konvencija taip pat užtikrins, kad užsienio studentų Lietuvoje įgytos kvalifikacijos būtų pripažįstamos šalyse, iš kurių jie atvyko. Tai sudarys palankesnes sąlygas Lietuvos aukštosioms mokykloms prisitraukti užsienio studentus iš kitų regionų.

Šiuo metu prie konvencijos jau yra prisijungusi 21 šalis. Prisijungimo procesai vyksta dar per dvidešimtyje šalių.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode