12proc
Popiežius: melskime gyvojo vandens ir dalykimės juo su kitais ištroškusiais

gyvojoJėzus mums duoda gyvojo vandens, kad mes padėtume kitiems numalšinti juos kamuojantį troškulį, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentuodamas Mišių Evangeliją, kalbančią apie Jėzaus susitikimą su samariete prie šulinio.

„Duok man gerti“, – sako Jėzus Samarijoje prie šulinio sutiktai moteriai. Šioje scenoje matome Dievo nusižeminimą. Jėzuje Dievas tapo vienu iš mūsų, jis kenčia tą patį troškulį, kaip ir mes. Šis troškulys yra ne tik fizinis, bet išreiškia ir kiekvieno žmogaus jaučiamą meilės troškulį.

Jėzus, prašantis vandens atsigerti, yra Dievas, kuris numalšina mūsų sielos troškulį. Susitikęs su samariete jis kalba apie gyvąjį vandenį – Šventąją Dvasią. Mes esame ištroškę meilės. Mūsų troškulį gali numalšinti tik Dievo dovanojama Meilės Dvasia. Jėzaus žodžiai samarietei yra skirti ir mums: jis ateina į mūsų kasdienybę ir duoda mums atsigerti savojo vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.

Pasak Pranciškaus, šio sekmadienio Evangelijos scenoje galime įžvelgti ir kitą svarbų dalyką. Jėzaus prašymas „Duok man gerti“ – tai ir raginimas, kartais nebylus, kuriuo jis kasdien kreipiasi į mus ir prašo padėti kitiems žmonėms numalšinti juos kamuojantį troškulį. „Duok man gerti“, – sako mums žmonės namuose, darbovietėje, kitose vietose, kurie trokšta artumo, dėmesio, išklausymo. Į mus kreipiasi tie, kurie trokšta Dievo žodžio. Bažnyčioje jie turi rasti oazę, kur galėtų atsigerti. To mus prašo visa mūsų visuomenė, kurioje skubėjimas, vartotojiškumas ir abejingumas sukėlė sausrą ir vidinę tuštumą. Šių iššūkių akivaizdoje šiandien Evangelija kiekvienam iš mūsų siūlo gyvojo vandens, kuris gali mus padaryti gaivinančiu šaltiniu kitiems.

„Tad šiandien klauskime savęs: ar trokštu Dievo, ar suprantu, kad man jo meilės reikia kaip vandens, kad galėčiau gyventi? Ar padedu kitiems troškulio kamuojamiems žmonėms?“ Trumpą katechezę popiežius baigė malda, kad Dievo Motina mus užtartų ir lydėtų gyvenimo kelionėje.

Po kartu su romiečiais, piligrimais ir turistais kalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos popiežius priminė „24 valandas Viešpačiui“, kurios bus švenčiamos nuo ateinančio penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro (kovo 17–18 d.). Tai laikas, skirtas adoracijai, maldai ir Susitaikinimo sakramentui. Popiežius pranešė, kad jis šiose pamaldose dalyvaus vienoje Romos parapijoje.

Sekmadienio vidudienį Pranciškus taip pat paminėjo prieš metus vykusį iškilmingą pasiaukojimą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai ir maldą už taiką. „Tegul mūsų pasitikėjimas nepalūžta, tegul mūsų viltis nesvyruoja, – sakė Pranciškus. – Viešpats visada išklauso prašymus, kuriais jo tauta į jį kreipiasi per jo Motinos užtarimą. Išlikime vieningi tikėjimu ir solidarūs su broliais ir seserimis, kenčiančiais dėl karo. Visų pirma nepamirškime kenčiančios ukrainiečių tautos!“ (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode